Bulgaristan ve Türkiye sınırına yatırım BALKAN GÜNDEMİ

Bulgaristan ve Türkiye sınırına yatırım

Bulgaristan ve Türkiye sınırına yatırım

Bulgaristan ve Türkiye sınır bölgelerine 34 milyon avronun üzerinde yatırım yapılacak.

2021-2027 dönemi için INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı, önümüzdeki yedi yıl içinde Bulgaristan ve Türkiye'nin sınır bölgelerine 34,4 milyon avronun üzerinde yatırım yapmasını öngörmektedir. Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, taslak programı Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun onayına göndermeden önce kamuoyunda tartışılması üzere yayınladı.

Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, programın ana öncelikleri sınır bölgesindeki işletmeler ve güvenliktir.

Programın finansmanından yaklaşık 2 milyon avro, sınırın her iki tarafındaki kolluk kuvvetlerinin yasa dışı göçle mücadele kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan, her iki tarafça önceden belirlenmiş stratejik bir proje için ayrıldı. Proje ortakları, İçişleri Bakanlığının Haskovo (Hasköy), Burgaz ve Yanbol'daki bölge müdürlükleri ile Edirne ve Kırklareli illerinde bulunan kolluk makamlarıdır.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), binalarında enerji verimliliğinin artırılmasına ilişkin proje tekliflerini sunabilecekler. Bunun için 7,6 milyon avrodan fazla para ayrıldı. Bu yatırımlar, işletmelerin enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmasına yardımcı olacak.

Sınırın her iki tarafında entegre ve kapsayıcı sosyal, ekonomik ve ekolojik yerel kalkınma, kültür, doğal miras, sürdürülebilir turizm ve güvenliği teşvik etmeye yönelik ortak projelere 24,8 milyon avrodan fazla para ayrıldı.

Kaynak: Kırcaali Haber