Pınar Akyüz Şahin

Pınar Akyüz Şahin

ÖLEN BALIKLAR DEĞİL, GELECEĞİMİZ! Pınar Akyüz Şahin

ÖLEN BALIKLAR DEĞİL, GELECEĞİMİZ!

Neredeyse her gün yeni bir çevre sorunumuz haber oluyor. Balık ölümleri, Sakarya Nehri veya kollarına yapılan deşarjlar…..

Vatandaşın duyarlı olması, sorunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletmesi, medyaya yansıtması çok güzel. Ama biliniz ki aynı görüntüler, tekrar tekrar yeni bir olaymış gibi medyaya yansıtılıyor. Yine de çok ciddi seviyede çevre sorunumuzun olduğu muhakkak.

Sorunumuzun nedenleri;

Sakarya Nehri şehrimize ciddi bir kirlilik yüküyle giriyor. Yeni kirleticilere tahammülü yok.

Sanayiciler Çevre Yükümlülüklerini YÜK olarak görüyorlar. Sorumluluk duymadıkları için sürekli bir denetleme ve kontrol mekanizması gerekiyor. Denetleme sonucunda ceza ödemek zorunda kaldıklarında da ciddi tepki gösteriyorlar.  Bence sorunun en önemli nedeni de Sanayicilerimizin çevre sorumluluğu ve bilincinin olmaması.

Şehirde zirai faaliyetler yoğun. Zirai ilaç kullanımı da. Yağmurla yıkanan toprak ilaç fazlalığını akarsularımıza taşıyor.

Çözümünün de mümkün olduğunu düşünüyorum. Kapsamlı bir proje ile envanter çalışması, hangi noktalardan ne kadar kirletici taşındığının belirlenmesi, belki mevzuattaki parametrelerin yeniden değerlendirilmesi, sanayicilerde ve çiftçilerde bilinç oluşturmaya yönelik politika geliştirmek……

Çok zor değil inanın. Yeter ki çözüm odaklı olalım.

Yazarlar